امضای تفاهم نامه همکاری با موسسه آموزش عالی مولانا